بيوراكتور30لیتری

نام خدمت
بيوراكتور30لیتری
نحوه انجام
توسط آزمایشگاه
شرح خدمت
  • برای کشت میکروب یا بدست آوردن محصول درون سلولی 
  • دارای قابلیت تنظیم pH و دما و دور و خوراک دهی 
آزمایشگاه
آزمایشگاه ICP-OES
جایگاه سازمانی
دانشکده علوم پایه گروه شیمی
مدیر آزمایشگاه
دکتر یدالله یمینی
شماره تماس
82883475 - 09124718740
تعرفه
به ازای هر دفعه مبلغ 12,000,000 ریال
شرایط پرداخت
100% هزینه هنگام ارایه درخواست
دستگاه مورد استفاده
بيوراكتور30لیتری
سازنده دستگاه
BIOTRON | استرالیا
توضیحات دستگاه
  • برای کشت میکروب یا بدست آوردن محصول درون سلولی 
  • دارای قابلیت تنظیم pH و دما و دور و خوراک دهی