بن ماري شيكردار

نام خدمت
بن ماري شيكردار
نحوه انجام
توسط آزمایشگاه
شرح خدمت
آزمایشگاه
آزمایشگاه بیوتکنولوژی
جایگاه سازمانی
دانشکده مهندسی شیمی گروه بیوتکنولوژی
مدیر آزمایشگاه
دکتر سید عباس شجاع الساداتی
شماره تماس
82883538
تعرفه
به ازای هر ساعت مبلغ 50,000 ریال
شرایط پرداخت
100% هزینه هنگام ارایه درخواست
دستگاه مورد استفاده
بن ماري شيكردار
سازنده دستگاه
Wisoven | ایالات متحده
توضیحات دستگاه
  • حمام آب گرم محیط مناسب برای کارهایی که قرار است در محیط گرم و مرطوب انجام شود و برای رشد سلولی و میکروارگانیسم ها
  • حداکثر دما 60 درجه و حداقل، دمای محیط مایع مثل آب است (حدود 10درجه است)