میکرو سانتريفيوژ

نام خدمت
میکرو سانتريفيوژ
نحوه انجام
توسط آزمایشگاه
شرح خدمت
  • دارای روتور اپندورف 2 سی سی 
  • برای جداسازی دو فاز مایع
آزمایشگاه
آزمایشگاه بیوتکنولوژی
جایگاه سازمانی
دانشکده مهندسی شیمی گروه بیوتکنولوژی
مدیر آزمایشگاه
دکتر سید عباس شجاع الساداتی
شماره تماس
82883538
تعرفه
به ازای هر ده دقیقه مبلغ 20,000 ریال
شرایط پرداخت
100% هزینه هنگام ارایه درخواست