میکرو سانتريفيوژ

نام خدمت
میکرو سانتريفيوژ
نحوه انجام
توسط آزمایشگاه
شرح خدمت
  • برای جداسازی دو فاز مایع 
  • دارای روتور فالکون15 میلیلیتری  با حداکثر دور 6000rpm
آزمایشگاه
آزمایشگاه بیوتکنولوژی
جایگاه سازمانی
دانشکده مهندسی شیمی گروه بیوتکنولوژی
مدیر آزمایشگاه
دکتر سید عباس شجاع الساداتی
شماره تماس
82883538
تعرفه
به ازای هر ده دقیقه مبلغ 20,000 ریال
شرایط پرداخت
100% هزینه هنگام ارایه درخواست
دستگاه مورد استفاده
میکرو سانتريفيوژ | EBA20
سازنده دستگاه
Hettich ZENTRIFUGEN | برزیل
توضیحات دستگاه
  • برای جداسازی دو فاز مایع 
  • دارای روتور فالکون15 میلیلیتری  با حداکثر دور 6000rpm