آزمون سایش لاستیک

نام خدمت
آزمون سایش لاستیک
نحوه انجام
توسط آزمایشگاه
شرح خدمت
  • نمونه لاستیکی به طول 20 سانتیمر و عرض 4 سانتیمتر
  • تریبومتری ،الاستومرها،آمیزه های لاستیکی
آزمایشگاه
آزمایشگاه فیزیک و مکانیک پلیمرها
جایگاه سازمانی
دانشکده مهندسی شیمی
مدیر آزمایشگاه
دکتر مهدی رزاقی کاشانی
شماره تماس
82884309
تعرفه
به ازای هر نمونه مبلغ 500,000 ریال
شرایط پرداخت
100% هزینه هنگام ارایه درخواست
دستگاه مورد استفاده
آزمون سایش لاستیک | Akron Abrader
سازنده دستگاه
GOTECH | تایوان
توضیحات دستگاه
  • تریبومتری ،الاستومرها،آمیزه های لاستیکی
  • نمونه لاستیکی به طول 20 سانتیمر و عرض 4 سانتیمتر