آزمون خواص الكتريكي

نام خدمت
آزمون خواص الكتريكي
نحوه انجام
توسط آزمایشگاه
شرح خدمت
  • محدوده فرکانس:20-6^10- نمونه ورق به ضخامت 1-3 میلی متر
  • کامپوزیت ها،نانو کامپوزیت ها،شناسایی و آنالیز مواد
آزمایشگاه
آزمایشگاه فیزیک و مکانیک پلیمرها
جایگاه سازمانی
دانشکده مهندسی شیمی
مدیر آزمایشگاه
دکتر مهدی رزاقی کاشانی
شماره تماس
82884309
تعرفه
به ازای هر نمونه مبلغ 650,000 ریال
شرایط پرداخت
100% هزینه هنگام ارایه درخواست
دستگاه مورد استفاده
آزمون خواص الكتريكي | LCR8101G
سازنده دستگاه
GWinstek | تایوان
توضیحات دستگاه
  • کامپوزیت ها،نانو کامپوزیت ها،شناسایی و آنالیز مواد
  • محدوده فرکانس:20-6^10- نمونه ورق به ضخامت 1-3 میلی متر