پرس گرم

نام خدمت
پرس گرم
نحوه انجام
توسط آزمایشگاه
شرح خدمت
  • کامپاند لاستیکی
  • شکل دهی پلیمرها و کامپوزیت ها ، پخت پلیمرها ی گرما سخت
آزمایشگاه
آزمایشگاه فیزیک و مکانیک پلیمرها
جایگاه سازمانی
دانشکده مهندسی شیمی
مدیر آزمایشگاه
دکتر مهدی رزاقی کاشانی
شماره تماس
82884309
تعرفه
به ازای هر ساعت مبلغ 300,000 ریال
شرایط پرداخت
100% هزینه هنگام ارایه درخواست
دستگاه مورد استفاده
پرس گرم | 7016A
سازنده دستگاه
GOTECH | تایوان
توضیحات دستگاه
  • شکل دهی پلیمرها و کامپوزیت ها ، پخت پلیمرها ی گرما سخت
  • کامپاند لاستیکی