پانچ نمونه ­هاي لاستيكي

نام خدمت
پانچ نمونه ­هاي لاستيكي
نحوه انجام
توسط آزمایشگاه
شرح خدمت
  • نمونه به صورت ورق با ضخامت پایین تا 3 میلی متر
  • ساخت نمونه
آزمایشگاه
آزمایشگاه فیزیک و مکانیک پلیمرها
جایگاه سازمانی
دانشکده مهندسی شیمی
مدیر آزمایشگاه
دکتر مهدی رزاقی کاشانی
شماره تماس
82884309
تعرفه
به ازای هر نمونه مبلغ 200,000 ریال
شرایط پرداخت
100% هزینه هنگام ارایه درخواست
دستگاه مورد استفاده
پانچ نمونه ­هاي لاستيكي | 7016A
سازنده دستگاه
GOTECH | تایوان
توضیحات دستگاه
  • ساخت نمونه
  • نمونه به صورت ورق با ضخامت پایین تا 3 میلی متر