تهیه فیلم های پلیمری

نام خدمت
تهیه فیلم های پلیمری
نحوه انجام
توسط آزمایشگاه
شرح خدمت

تهیه فیلم پلیمری از پودر و گرانول با ضخامت 1 میلی متر

آزمایشگاه
آزمایشگاه رئولوژی پلیمرها
جایگاه سازمانی
دانشکده مهندسی شیمی گروه پلیمر
مدیر آزمایشگاه
نادره گلشن ابراهیمی
شماره تماس
82883949
تعرفه
به ازای هر ساعت مبلغ 320,000 ریال
شرایط پرداخت
100% هزینه هنگام ارایه درخواست
دستگاه مورد استفاده
پرس گرم | -
سازنده دستگاه
دانشگاه تربیت مدرس | ایران
توضیحات دستگاه
  • مناسب برای تهیه فیلم از پودر یا گرانول پلیمرها با ضخامت 1 میلی متر
ملاحظات
متقاضی محترم: توصیه می شود پیش از ثبت سفارش و تراکنش مالی، هماهنگی های لازم را با مسئول آزمایشگاه مربوطه انجام دهید. وجه پرداختی قابل استرداد نمی باشد. جهت هماهنگی با مسئول آزمایشگاه می توانید از قابلیت ارسال پیام استفاده نمایید.