هموزنایزر اولتراسونیک پراب دار

نام خدمت
هموزنایزر اولتراسونیک پراب دار
نحوه انجام
توسط آزمایشگاه
شرح خدمت
  • همگن سازی محلول ها
  • نمونه ها به صورت محلول باید تهیه شود
آزمایشگاه
آزمایشگاه آنالیز دستگاهی
جایگاه سازمانی
دانشکده مهندسی شیمی
مدیر آزمایشگاه
دکتر مهدی رزاقی کاشانی
شماره تماس
82883517
تعرفه
به ازای هر ساعت مبلغ 750,000 ریال
شرایط پرداخت
100% هزینه هنگام ارایه درخواست
دستگاه مورد استفاده
هموزنایزر اولتراسونیک پراب دار
سازنده دستگاه
IKA | آلمان
توضیحات دستگاه