خشک کردن انجمادی مواد

نام خدمت
خشک کردن انجمادی مواد
نحوه انجام
توسط آزمایشگاه
شرح خدمت

خشک کردن و پودر کردن نمونه های جامد  یا مایع برای مواد حساس به حرارت

آزمایشگاه
آزمایشگاه مهندسی بافت و دارورسانی
جایگاه سازمانی
دانشکده مهندسی شیمی گروه زیست پزشکی
مدیر آزمایشگاه
دکتر سمیره هاشمی نجف آبادی
شماره تماس
82885029
تعرفه
به ازای هر ساعت مبلغ 200,000 ریال
شرایط پرداخت
100% هزینه هنگام ارایه درخواست
دستگاه مورد استفاده
فریز درایر | VaCo5
سازنده دستگاه
ZIRBUS | آلمان
توضیحات دستگاه

نمونه ها باید با نیتروژن مایع منجمد شوند و اگر مایع بودند باید سطح مقطع تماس کم شود یعنی باید طوری فریز شوند که تمام سطح ظرف یک لایه تقریباً دو میلیمتری نمونه یخ زده داشته باشد و نمونه ها تحت خلأ و دمای 50- درجه به مدت تقریباً 24-12 ساعت خشک میشوند