حمام شیکر دار

نام خدمت
حمام شیکر دار
نحوه انجام
توسط آزمایشگاه
شرح خدمت
  • محیط مناسب برای بررسی رهایش در سامانه های پلیمری و ..
  • قابلیت تنظیم دما از دمای محیط تا 60 درجه و دور150 rpm
آزمایشگاه
آزمایشگاه جداسازي زيستي
جایگاه سازمانی
دانشکده مهندسی شیمی گروه زیست پزشکی
مدیر آزمایشگاه
دکتر ابراهیم واشقانی فراهانی
شماره تماس
82883538
تعرفه
به ازای هر ساعت مبلغ 0 ریال
شرایط پرداخت
100% هزینه هنگام ارایه درخواست
دستگاه مورد استفاده
حمام شیکر دار | 1086
سازنده دستگاه
GFL | هلند
توضیحات دستگاه
  • محیط مناسب برای بررسی رهایش در سامانه های پلیمری و ..
  • قابلیت تنظیم دما از دمای محیط تا 60 درجه و دور150 rpm