حمام شیکر دار

نام خدمت
حمام شیکر دار
نحوه انجام
توسط آزمایشگاه
شرح خدمت
  • محیط مناسب برای بررسی رهایش در سامانه های پلیمری و ..
  • قابلیت تنظیم دما از دمای محیط تا 60 درجه و دور150 rpm
آزمایشگاه
آزمایشگاه جداسازي زيستي
جایگاه سازمانی
دانشکده مهندسی شیمی گروه زیست پزشکی
مدیر آزمایشگاه
دکتر ابراهیم واشقانی فراهانی
شماره تماس
82883538
تعرفه
به ازای هر ساعت مبلغ 40,000 ریال
شرایط پرداخت
100% هزینه هنگام ارایه درخواست
دستگاه مورد استفاده
حمام شیکر دار | 1086
سازنده دستگاه
GFL | هلند
توضیحات دستگاه
  • محیط مناسب برای بررسی رهایش در سامانه های پلیمری و ..
  • قابلیت تنظیم دما از دمای محیط تا 60 درجه و دور150 rpm