قابلیت تنظیم تزریق ماده

نام خدمت
قابلیت تنظیم تزریق ماده
نحوه انجام
توسط آزمایشگاه
شرح خدمت

افزودن محلول با سرعت مشخص به واکنش 

آزمایشگاه
آزمایشگاه مهندسی بافت و دارورسانی
جایگاه سازمانی
دانشکده مهندسی شیمی گروه زیست پزشکی
مدیر آزمایشگاه
دکتر سمیره هاشمی نجف آبادی
شماره تماس
82885029
تعرفه
به ازای هر ساعت مبلغ 300,000 ریال
شرایط پرداخت
100% هزینه هنگام ارایه درخواست
دستگاه مورد استفاده
پمپ سرنگی | lsp01-1A
سازنده دستگاه
Longer PUMP | چین
توضیحات دستگاه

دارای حد اقل تزریق 0/5 و حداکثر تزریق 50 میلی لیتر

ملاحظات
متقاضی محترم: توصیه می شود پیش از ثبت سفارش و تراکنش مالی، هماهنگی های لازم را با مسئول آزمایشگاه مربوطه انجام دهید. وجه پرداختی قابل استرداد نمی باشد. جهت هماهنگی با مسئول آزمایشگاه می توانید از قابلیت ارسال پیام استفاده نمایید.