جداسازی دو فاز مایع

نام خدمت
جداسازی دو فاز مایع
نحوه انجام
توسط آزمایشگاه
شرح خدمت

ستگاه سانتریفیوژ یخچال دار با چرخاندن سریع ظرف‌های حاوی نمونه، امکان جداسازی اجزاء مختلف آن را فراهم می‌کند.

آزمایشگاه
آزمایشگاه مهندسی بافت و دارورسانی
جایگاه سازمانی
دانشکده مهندسی شیمی گروه زیست پزشکی
مدیر آزمایشگاه
دکتر سمیره هاشمی نجف آبادی
شماره تماس
82885029
تعرفه
به ازای هر ده دقیقه مبلغ 50,000 ریال
شرایط پرداخت
100% هزینه هنگام ارایه درخواست
دستگاه مورد استفاده
سانتريفوژ يخچال دار | EBA20
سازنده دستگاه
Hettich ZENTRIFUGEN | برزیل
توضیحات دستگاه

قابلیت تنظیم دما - دور. حداکثر دور: 15000 rpm - نمونه ها در فالکون 15 و 50 میلی لیتری باشد، دور آن 5000 rpm است.

ملاحظات
متقاضی محترم: توصیه می شود پیش از ثبت سفارش و تراکنش مالی، هماهنگی های لازم را با مسئول آزمایشگاه مربوطه انجام دهید. وجه پرداختی قابل استرداد نمی باشد. جهت هماهنگی با مسئول آزمایشگاه می توانید از قابلیت ارسال پیام استفاده نمایید.