ساخت نانوالیاف

نام خدمت
ساخت نانوالیاف
نحوه انجام
توسط آزمایشگاه
شرح خدمت

ساخت نانو ذرات در حد 200 نانو متر، محلول پلیمری را بصورت فیبر یا الیاف در می آورد که بر اثر اختلاف ولتاژ ان را در جمع کننده جمع آوری میکند.

آزمایشگاه
آزمایشگاه مهندسی بافت و دارورسانی
جایگاه سازمانی
دانشکده مهندسی شیمی گروه زیست پزشکی
مدیر آزمایشگاه
دکتر سمیره هاشمی نجف آبادی
شماره تماس
82885029
تعرفه
به ازای هر ساعت مبلغ 400,000 ریال
شرایط پرداخت
100% هزینه هنگام ارایه درخواست
دستگاه مورد استفاده
الکتروریسی | ES1000
سازنده دستگاه
فن آوران نانو مقیاس | ایران
توضیحات دستگاه

تعداد سرنگ: تک پمپ با دو نازل، محدوده اسکن ریسنده:تا 30 سانتی متر،  نرخ تزریق پمپ  سرنگی: از 10 میکرولیتر بر ساعت تا 500 میلی متر بر ساعت که بسته به حچم سرنگ متفاوت است، اندازه سرنگ قابل استفاده: 1-25 میلی متر قطر داخلی، نوع کالکتور: استوانه ای ( چرخان و ثابت)، فاصله نوک سرنگ تا کالکتور: 5-20 سانتی متر، حداکثر ولتاژ خروجی: 35 کیلوولت

ملاحظات
متقاضی محترم: توصیه می شود پیش از ثبت سفارش و تراکنش مالی، هماهنگی های لازم را با مسئول آزمایشگاه مربوطه انجام دهید. وجه پرداختی قابل استرداد نمی باشد. جهت هماهنگی با مسئول آزمایشگاه می توانید از قابلیت ارسال پیام استفاده نمایید.