بازگردانی ترشوندگی پلاگ (Aging) در دما و فشار مخزن

نام خدمت
بازگردانی ترشوندگی پلاگ (Aging) در دما و فشار مخزن
نحوه انجام
توسط آزمایشگاه
آزمایشگاه
آزمایشگاه مهندسی نفت
جایگاه سازمانی
دانشکده مهندسی شیمی گروه مهندسی نفت
مدیر آزمایشگاه
دکتر سعید صادق نژاد
شماره تماس
02182883563
تعرفه
به ازای هر روز مبلغ 250,000 ریال
شرایط پرداخت
100% هزینه هنگام ارایه درخواست
دستگاه مورد استفاده
دستگاه بازگردانی ترشوندگی (Aging) و اشباع سنگ (ُSaturator)
سازنده دستگاه
Petroahoura | ایران
توضیحات دستگاه

از این دستگاه می توان برای بازگردانی ترشوندگی سنگ مخزن به شرایط اولیه آن (َAging) و همچنین اشباع نمونه سنگ مخزن استفاده نمود. دستگاه از یک سل برای قرار دهی نمونه مغزه تشکیل شده است که امکان اعمال فشار و دمای مخزن بر روی به مدت طولانی فراهم می باشد. از این دستگاه برای تغییر ترشوندگی سنگ مخزن در حالت استاتیک می توان استفاده نمود.

روش کار بدین صورت است که ابتدا نمونه پلاگ تحت خلا قرار گرفته و سپس سیال تزریقی (اب، شورابه و یا نفت خام) به محفظه نمونه تزریق می گردد. به منظور بازگردانی ترشوندگی می توان شرایط نمونه را در فشار و دمای مخزن در بازه 1 الی 40 روز حفظ نمود (استاندارد نمونه پلاگ 21 روزه می باشد).

  • اشباع نمونه پلاگ با آب، آب نمک و یا نفت خام در فشار بالا (2000  پام)
  • بازگردانی شرایط ترشوندگی (Wettabillity) نمونه در فشار(تا 2000 پام) و دمای مخزن (تا 110 درجه سانتیگراد) در حالت استاتیک
  • اندازه گیری تخلخل نمونه پلاگ به روش وزنی 
  • مناسب برای نمونه ها پلاگ 1 و 1.5 اینچی تا طول 3 اینچ و نمونه های تریم (trim)
    امکان اشباع نمونه تا فشار 2000 پام
    اندازه گیری تخلخل نمونه به روش وزنی نیز امکان پذیر می باشد.

هزینه بازگردانی ترشوندگی تا 7 روز برابر با روزی 250000 ریال می باشد. از 7 الی 21 روز معادل روزی 150000 ریال می باشد.