شستشوی نمونه سنگ با دستگاه ساکسوله

نام خدمت
شستشوی نمونه سنگ با دستگاه ساکسوله
نحوه انجام
توسط آزمایشگاه
آزمایشگاه
آزمایشگاه مهندسی نفت
جایگاه سازمانی
دانشکده مهندسی شیمی گروه مهندسی نفت
مدیر آزمایشگاه
دکتر سعید صادق نژاد
شماره تماس
02182883563
تعرفه
به ازای هر پروژه مبلغ ریال
شرایط پرداخت
100% هزینه هنگام ارایه درخواست
دستگاه مورد استفاده
ساکسوله (شستشو نمونه پلاگ Soxhelet)
سازنده دستگاه
نامشخص ایران | ایران
توضیحات دستگاه

شستشوی نمونه سنگ مخزن به کمک حلال (تولوئن، متانول و...)

مشخصات نمونه: پلاگ 1 ویا 1.5 اینچی با طول ماکزیمم 3 اینچ و یا نمونه تریم (trim)

بسته به نوع حلال (تولوئن، متانول و ...) و تعداد نمونه های سنگ , همچنین مدت زمان مورد نیاز شستشو، قیمت نهایی خدمت به صورت توافقی تعیین می گردد.