دستگاه افت . خیزسنج ( LWD )

نام خدمت
دستگاه افت . خیزسنج ( LWD )
نحوه انجام
توسط آزمایشگاه
شرح خدمت

​قابلیت حمل
دارای دیتالاگر و ثبت اطلاعات
دارای دو ژئوفون و سیم های رابط

آزمایشگاه
آزمایشگاه راه و ترابری
جایگاه سازمانی
دانشکده عمران و محیط زیست راه و ترابری
مدیر آزمایشگاه
دکتر سید محمد اصغرزاده
شماره تماس
82883965
تعرفه
به ازای هر نمونه مبلغ 500,000 ریال
شرایط پرداخت
100% هزینه هنگام ارایه درخواست
دستگاه مورد استفاده
دستگاه افت . خیزسنج ( LWD )
سازنده دستگاه
دانشگاه تربیت مدرس | ایران
توضیحات دستگاه

قابلیت حمل
دارای دیتالاگر و ثبت اطلاعات
دارای دو ژئوفون و سیم های رابط