همزن مغناطیسی و هات پلیت

نام خدمت
همزن مغناطیسی و هات پلیت
نحوه انجام
توسط آزمایشگاه
آزمایشگاه
آزمایشگاه خوردگی
جایگاه سازمانی
دانشکده فنی و مهندسی گروه خوردگی و حفاظت از فلزات
مدیر آزمایشگاه
دکتر تقی شهرابی فراهانی
شماره تماس
82883971
تعرفه
به ازای هر ساعت مبلغ 70,000 ریال
شرایط پرداخت
100% هزینه هنگام ارایه درخواست
دستگاه مورد استفاده
همزن مغناطیسی و هات پلیت
سازنده دستگاه
Heidolph | آلمان
توضیحات دستگاه
  • حوزه خدمات: خوردگی مواد.