آزمون سايش پلاستيك

نام خدمت
آزمون سايش پلاستيك
نحوه انجام
توسط آزمایشگاه
آزمایشگاه
آزمایشگاه فیزیک و مکانیک پلیمرها
جایگاه سازمانی
دانشکده مهندسی شیمی
مدیر آزمایشگاه
دکتر مهدی رزاقی کاشانی
شماره تماس
82884309
تعرفه
به ازای هر نمونه مبلغ 500,000 ریال
شرایط پرداخت
100% هزینه هنگام ارایه درخواست
دستگاه مورد استفاده
آزمون سايش پلاستيك
سازنده دستگاه
دانشگاه تربیت مدرس | ایران
توضیحات دستگاه
  • تریبومتری،کامپوزیت های پلیمری،پلاستیک های مهندسی
  • نمونه:به صورت ورق یا غالب گیری شده در هندسه دستگاه،سرعت حداکثر 1200rpm ،حداکثربار اعمالی 80kg ،قابلیت حس دما در طول آزمون و تعویض سطوح سایش