راکتور بوچی تحت فشار

نام خدمت
راکتور بوچی تحت فشار
نحوه انجام
توسط آزمایشگاه
آزمایشگاه
آزمایشگاه طراحی و آزمون پلیمریزاسیون
جایگاه سازمانی
دانشکده مهندسی شیمی گروه مهندسی فرایندهای پلیمریزاسیون
مدیر آزمایشگاه
دکتر محمدعلی سمسارزاده
شماره تماس
82883954
تعرفه
به ازای هر ساعت مبلغ 3,000,000 ریال
شرایط پرداخت
100% هزینه هنگام ارایه درخواست
دستگاه مورد استفاده
راکتور بوچی تحت فشار
سازنده دستگاه
Buchi | سوییس
توضیحات دستگاه
  • راکتور بوچی تحت فشار مجهز به همزن مکانیکی الکترومغناطیسی و کنترل دما و فشار.
  • مناسب جهت انجام انواع واکنش‌های شیمیایی/ پلیمریزاسیون تحت فشار (از فشار محیط تا 20 بار) در دمای کنترل شده.