خشک کردن مایعات و جامدات تحت فشار اتمسفر با قابلیت کنترل دما تا 200 درجه سانتیگراد

نام خدمت
خشک کردن مایعات و جامدات تحت فشار اتمسفر با قابلیت کنترل دما تا 200 درجه سانتیگراد
نحوه انجام
توسط آزمایشگاه
شرح خدمت

خشک کردن مایعات و جامدات تحت فشار اتمسفر با قابلیت کنترل دما تا 200 درجه سانتیگراد

آزمایشگاه
آزمایشگاه مهندسی واکنش‌های پلیمر
جایگاه سازمانی
دانشکده مهندسی شیمی گروه مهندسی فرایندهای پلیمریزاسیون
مدیر آزمایشگاه
دکتر مهدی عبداللهی
شماره تماس
82884959
تعرفه
به ازای هر ساعت مبلغ 100,000 ریال
شرایط پرداخت
100% هزینه هنگام ارایه درخواست
دستگاه مورد استفاده
آون حرارتی
سازنده دستگاه
آریا طب | ایران
توضیحات دستگاه

برای حذف حلال با مقادیر زیاد، ابتدا باید از روتاری اواپراتور و سپس آون خلا استفاده شود. برای حذف حلالهای خورنده، سمی و خطرناک، قابل استفاده نیست.

ملاحظات
متقاضی محترم: توصیه می شود پیش از ثبت سفارش و تراکنش مالی، هماهنگی های لازم را با مسئول آزمایشگاه مربوطه انجام دهید. وجه پرداختی قابل استرداد نمی باشد. جهت هماهنگی با مسئول آزمایشگاه می توانید از قابلیت ارسال پیام استفاده نمایید.