آون معمولی

نام خدمت
آون معمولی
نحوه انجام
توسط آزمایشگاه
آزمایشگاه
آزمایشگاه ICP-OES
جایگاه سازمانی
دانشکده علوم پایه گروه شیمی
مدیر آزمایشگاه
دکتر یدالله یمینی
شماره تماس
82883475 - 09124718740
تعرفه
به ازای هر ساعت مبلغ 100,000 ریال
شرایط پرداخت
100% هزینه هنگام ارایه درخواست
دستگاه مورد استفاده
آون حرارتی
سازنده دستگاه
آریا طب | ایران
توضیحات دستگاه
  • مناسب برای خشک کردن مایعات و جامدات تحت فشار اتمسفر با قابلیت کنترل دما تا 200 درجه سانتیگراد.