سیستم دو فازیی افقی

نام خدمت
سیستم دو فازیی افقی
نحوه انجام
توسط آزمایشگاه
آزمایشگاه
آزمایشگاه جریانهای چند فازی
جایگاه سازمانی
دانشکده مهندسی مکانیک گروه تبدیل انرژی
مدیر آزمایشگاه
دکتر محمد رضا انصاری
شماره تماس
82884901
تعرفه
به ازای هر دفعه مبلغ 10,000,000 ریال
شرایط پرداخت
100% هزینه هنگام ارایه درخواست
دستگاه مورد استفاده
سیستم دو فازیی افقی
سازنده دستگاه
دانشگاه تربیت مدرس | ایران
توضیحات دستگاه
  • - طول حدوداً 40000 میلی متر،
  • - مقطع کانال مستطیلی به ابعاد 50 در 100 میلی مترمربع ( استفاده از کانالها با مقاطع مختلف از جمله لوله امکان پذیر است)
  • - دما و فشار طراحی : آتمسفریک (جنس کانال پلاکسی گلاس)؛
  • - سیالات مورد آزمایش: هوا حداکثر دبی 1800 مترمکعب در ساعت و آب حداکثر دبی 60 مترمکعب در ساعت؛
  • - استفاده از فاز سوم در سیستم مذکور امکان دارد.