کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا (HPLC)

نام خدمت
کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا (HPLC)
نحوه انجام
توسط آزمایشگاه
شرح خدمت

لازم به ذکر است چنانچه تزریق نمونه مستلزم تزریق استاندارد باشد، تزریق هر دو غلظت استاندارد معادل تزریق یک نمونه میباشد.

آزمایشگاه
آزمایشگاه آنالیز سم شناسی
جایگاه سازمانی
دانشکده علوم پزشکی گروه سم شناسی
مدیر آزمایشگاه
دکتر بهرام دارایی
شماره تماس
82884552
تعرفه
به ازای هر نمونه مبلغ 2,500,000 ریال
شرایط پرداخت
100% هزینه هنگام ارایه درخواست
دستگاه مورد استفاده
کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا (HPLC)
سازنده دستگاه
Agilent | ایالات متحده
توضیحات دستگاه
  • مناسب جهت اندازه گیری باقیمانده سموم، شناسایی و اندازه گیری سموم و دارو ها و آنالیز آفلاتوکسین.