تعیین کشش سطحی و بین سطحی

نام خدمت
تعیین کشش سطحی و بین سطحی
نحوه انجام
توسط آزمایشگاه
شرح خدمت

جهت اندازه گیری کشش سطحی و بین سطحی مایعات قابل استفاده می باشد. دقت دستگاه 0.1 dyne/cm است

جهت اندازه گیری در تماس با گازهای CO2, CH4 سیلندر گاز موجود می باشد 

برای هر نمونه ( در صورت استفاده از سیلندر گازهای خاص مانند CO2 یا  CH4 در اندازه گیری کشش سطحی، مبلغ اعلام شده دو برابر می شود)

آزمایشگاه
آزمایشگاه ازدیاد برداشت نفت
جایگاه سازمانی
دانشکده مهندسی شیمی گروه مهندسی نفت
مدیر آزمایشگاه
دکتر امیرحسین سعیدی دهاقانی
شماره تماس
82883979-82883350
تعرفه
به ازای هر نمونه مبلغ 1,000,000 ریال
شرایط پرداخت
100% هزینه هنگام ارایه درخواست
دستگاه مورد استفاده
تعیین کشش سطحی و بین سطحی | pendant drop
سازنده دستگاه
نامشخص ایران | ایران
توضیحات دستگاه
  • جهت اندازه گیری کشش سطحی و بین سطحی مایعات قابل استفاده می باشد. دقت دستگاه 0.1 dyne/cm است
ملاحظات
متقاضی محترم: توصیه می شود پیش از ثبت سفارش و تراکنش مالی، هماهنگی های لازم را با مسئول آزمایشگاه مربوطه انجام دهید. وجه پرداختی قابل استرداد نمی باشد. جهت هماهنگی با مسئول آزمایشگاه می توانید از قابلیت ارسال پیام استفاده نمایید.