اندازه گیری میزان آسفالتین نفت خام

نام خدمت
اندازه گیری میزان آسفالتین نفت خام
نحوه انجام
توسط آزمایشگاه
شرح خدمت

جهت اندازه گیری میزان آسفالتین نمونه های نفتی به روش IP143 قابل استفاده می باشد

آزمایشگاه
آزمایشگاه ازدیاد برداشت نفت
جایگاه سازمانی
دانشکده مهندسی شیمی گروه مهندسی نفت
مدیر آزمایشگاه
دکتر امیرحسین سعیدی دهاقانی
شماره تماس
82883979-82883350
تعرفه
به ازای هر نمونه مبلغ 4,000,000 ریال
شرایط پرداخت
100% هزینه هنگام ارایه درخواست
دستگاه مورد استفاده
اندازه گیری میزان آسفالتین | IP143
سازنده دستگاه
نامشخص ایران | ایران
توضیحات دستگاه

جهت اندازه گیری میزان آسفالتین نمونه های نفتی به روش IP143 قابل استفاده می باشد

ملاحظات
متقاضی محترم: توصیه می شود پیش از ثبت سفارش و تراکنش مالی، هماهنگی های لازم را با مسئول آزمایشگاه مربوطه انجام دهید. وجه پرداختی قابل استرداد نمی باشد. جهت هماهنگی با مسئول آزمایشگاه می توانید از قابلیت ارسال پیام استفاده نمایید.