اندازه گیری زاویه تماس

نام خدمت
اندازه گیری زاویه تماس
نحوه انجام
توسط آزمایشگاه
شرح خدمت

اندازه گیری زاویه تماس ایجاد شده توسط مایعات بر روی سطوح جامد یا پوشش داده شده

آزمایشگاه
آزمایشگاه ازدیاد برداشت نفت
جایگاه سازمانی
دانشکده مهندسی شیمی گروه مهندسی نفت
مدیر آزمایشگاه
دکتر امیرحسین سعیدی دهاقانی
شماره تماس
82883979-82883350
تعرفه
به ازای هر نمونه مبلغ 700,000 ریال
شرایط پرداخت
100% هزینه هنگام ارایه درخواست
دستگاه مورد استفاده
دستگاه اندازه گیری زاویه تماس | -
سازنده دستگاه
نامشخص ایران | ایران
توضیحات دستگاه
  • اندازه گیری زاویه تماس ایجاد شده توسط مایعات بر روی سطوح جامد یا پوشش داده شده
ملاحظات
متقاضی محترم: توصیه می شود پیش از ثبت سفارش و تراکنش مالی، هماهنگی های لازم را با مسئول آزمایشگاه مربوطه انجام دهید. وجه پرداختی قابل استرداد نمی باشد. جهت هماهنگی با مسئول آزمایشگاه می توانید از قابلیت ارسال پیام استفاده نمایید.