آنالیز XRF برای نمونه‌های پودری با آماده سازی و تهیه قرص و الزام L.O.I گیری

نام خدمت
آنالیز XRF برای نمونه‌های پودری با آماده سازی و تهیه قرص و الزام L.O.I گیری
نحوه انجام
توسط آزمایشگاه
شرح خدمت

براساس رسالت این دستگاه، مقادیر کمی برای یازده عنصر اصلی(Na,Mg,K,Al,Ca,Si,Fe,P,S,Mn,Ti ) طبق گزارش استانداردهای جهانی، بصورت اکسیدی و سایر عناصر بصورت عنصری گزارش می‌شود. حد تشخیص دستگاه از 30 ppm تا 100 درصد میباشد.

آزمایشگاه
آزمایشگاه اشعه ایکس
جایگاه سازمانی
دانشکده علوم پایه گروه زمین شناسی
مدیر آزمایشگاه
رییس بخش زمین شناسی
شماره تماس
82883426 - 82883427
تعرفه
به ازای هر نمونه مبلغ 1,150,000 ریال
شرایط پرداخت
100% هزینه هنگام ارایه درخواست
دستگاه مورد استفاده
فلورسانس اشعه ایکس (XRF) | PW2404
سازنده دستگاه
Philips | هلند
توضیحات دستگاه

تیوب دستگاه از نوع رودیم با حداکثر انرژی 4000 وات بوده و بر اساس اندازه گیری اختلاف در طول موج کار می کند. نمونه های مایع قابل اندازه گیری نیست و حد شناسایی دستگاه از 150ppm الی 100 درصد می‌باشد. برای تعیین درصد عناصر در نمونه‌های جامد فلزی (با ابعاد حداکثر 3 سانتیمتر در 3 سانتیمتر و حداقل یک در یک سانتیمتر) و پودری (حداقل 3 گرم در حد 200 مش). 

ملاحظات
متقاضی محترم: توصیه می شود پیش از ثبت سفارش و تراکنش مالی، هماهنگی های لازم را با مسئول آزمایشگاه مربوطه انجام دهید. وجه پرداختی قابل استرداد نمی باشد. جهت هماهنگی با مسئول آزمایشگاه می توانید از قابلیت ارسال پیام استفاده نمایید.