حمام شیکر دار

نام خدمت
حمام شیکر دار
نحوه انجام
توسط آزمایشگاه
آزمایشگاه
آزمایشگاه جداسازي زيستي
جایگاه سازمانی
دانشکده مهندسی شیمی گروه زیست پزشکی
مدیر آزمایشگاه
دکتر ابراهیم واشقانی فراهانی
شماره تماس
82883538
تعرفه
به ازای هر ساعت مبلغ 40,000 ریال
شرایط پرداخت
100% هزینه هنگام ارایه درخواست
دستگاه مورد استفاده
حمام شیکر دار | (1086)
سازنده دستگاه
GFL | هلند
توضیحات دستگاه
  • - حوزه خدمات: محیط مناسب برای بررسی رهایش در سامانه های پلیمری و ..
  • - قابلیت تنظیم دما از دمای محیط تا 60 درجه و دور150 rpm