خدمات طراحی و ساخت و ارزیابی انواع غشاهای پلیمری

نام خدمت
خدمات طراحی و ساخت و ارزیابی انواع غشاهای پلیمری
نحوه انجام
توسط آزمایشگاه
شرح خدمت

ارائه انواع خدمات طراحی و ساخت و ارزیابی انواع غشاهای پلیمری در مقیاس های آزمایشگاهی، پایلوت، پروتوتایپ، نیمه صنعتی و صنعتی

آزمایشگاه
آزمایشگاه تحقیقاتی فناوریهای جداسازی غشایی
جایگاه سازمانی
دانشکده مهندسی شیمی گروه فرایند
مدیر آزمایشگاه
دکتر سید سعید حسینی
شماره تماس
82884904 - 82883335
تعرفه
توافقی
ملاحظات
متقاضی محترم: توصیه می شود پیش از ثبت سفارش و تراکنش مالی، هماهنگی های لازم را با مسئول آزمایشگاه مربوطه انجام دهید. وجه پرداختی قابل استرداد نمی باشد. جهت هماهنگی با مسئول آزمایشگاه می توانید از قابلیت ارسال پیام استفاده نمایید.