تصویربرداری توپوگرافی - اتمی - رافنس سطح - اندازه گیری ارتفاع - AFM

نام خدمت
تصویربرداری توپوگرافی - اتمی - رافنس سطح - اندازه گیری ارتفاع - AFM
نحوه انجام
توسط آزمایشگاه
شرح خدمت

نمونه لزوما باید خشک و سطح صاف داشته باشد.

حالت کارکرد دستگاه، تماسی (Contact) می باشد.

تعرفه کلیه خدمات در سامانه Nopl.modares.ac.ir قابل مشاهده خواهد بود.

دانشجویان سایر دانشگاه ها شامل 20 درصد و دانشجویان دانشگاه تربیت مدرس شامل 40 درصد تخفیف می شوند.

آزمایشگاه
آزمایشگاه نانواپتوالکترونیک
جایگاه سازمانی
دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
مدیر آزمایشگاه
دکتر وحید احمدی
شماره تماس
82884906
تعرفه
توافقی
دستگاه مورد استفاده
میکروسکوپ نیروی اتمی | CP II
سازنده دستگاه
Veeco | ایالات متحده
توضیحات دستگاه

- بررسی خواص و ساختار سطحی مواد در ابعاد نانومتری

- قابلیت اندازه‌گیری مقدار زبری و اصطكاک

- ناخالصی سطحی

- اطلاعات دقیق ارتفاع

ملاحظات
متقاضی محترم: توصیه می شود پیش از ثبت سفارش و تراکنش مالی، هماهنگی های لازم را با مسئول آزمایشگاه مربوطه انجام دهید. وجه پرداختی قابل استرداد نمی باشد. جهت هماهنگی با مسئول آزمایشگاه می توانید از قابلیت ارسال پیام استفاده نمایید.