محاسبات آنفورماتیکی - مدل‌سازی، شبیه‌سازی، بهینه‌سازی و کنترل بهین - خدمات مشاوره‌ای در حوزه‌های بورس، بانک‌ها، پزشکی، ریاضی-مهندسی و حمل و نقل

نام خدمت
محاسبات آنفورماتیکی - مدل‌سازی، شبیه‌سازی، بهینه‌سازی و کنترل بهین - خدمات مشاوره‌ای در حوزه‌های بورس، بانک‌ها، پزشکی، ریاضی-مهندسی و حمل و نقل
نحوه انجام
توسط آزمایشگاه
شرح خدمت

1. بهینه‌سازی، عیب یابی و بازمهندسی سیستم ها و روش ها
2.
آنالیز آماری براساس کلاس خطر و ریسک دستگاه 
3.
آنالیز، تجزیه و تحلیل داده های مالی برای موسسات اعتباری و بانک‌ها
4.
مشاوره به سرمایه‌داران و پژوهشگران با جنبه‌های ریاضی مالی
5.
مدل سازی مسائل دنیای واقعی و کنترل بهین
6.
مدل سازی چاه های نفت و کنترل بهینه‌ پارامترهای مربوطه
7.
مشاوره ریاضی-مهندسی به سازندگان دستگاه های تجهیزات پزشکی 
8.
برنامه ریزی استراتژیک برای سازمان ها و بنگاه های اقتصادی
9.
خدمات مشاوره بهره‌وری و تعالی سازمانی
10.
مدیریت و توسعه منابع انسانی
11.
برنامه ریزی تضمین کیفیت و کنترل کیفی سازمان های خدمات محور
12.
مشاوره جهت پیاده سازی استاندارد محصول
13.
نگارش تکنیکال فایل براساس الزامات اداره کل تجهیزات پزشکی
14.
مشاوره جهت الزامات CE
15.
مشاوره برای ارزیابی بالینی
16.
شبیه سازی ریاضی-تصادفی در پرتو درمانی
17.
شبیه سازی ریاضی در کامپوزیت ها
18.
شبیه سازی ریاضی در بافت های زنده 
19.
محاسبات ریاضی امواج لیزری و رادیو فرکانسی
20.
محاسبات ریاضی در درمان رشد تومورهای سرطانی
21.
بهینه سازی سیستم های حمل ونقل
22.
بهینه سازی فرآیند توسط شبکه‌های عصبی، یادگیری ماشین و هوش مصنوعی

آزمایشگاه
آزمایشگاه تحقیقات انفورماتیک، مالی، پزشکی و کنترل بهین
جایگاه سازمانی
دانشکده علوم ریاضی گروه ریاضی کاربردی
مدیر آزمایشگاه
دکتر علاءالدین ملک
شماره تماس
82883445 - 82884280
تعرفه
توافقی
ملاحظات
متقاضی محترم: توصیه می شود پیش از ثبت سفارش و تراکنش مالی، هماهنگی های لازم را با مسئول آزمایشگاه مربوطه انجام دهید. وجه پرداختی قابل استرداد نمی باشد. جهت هماهنگی با مسئول آزمایشگاه می توانید از قابلیت ارسال پیام استفاده نمایید.