pH متر

نام خدمت
pH متر
نحوه انجام
توسط آزمایشگاه
شرح خدمت

آزمایشگاه
آزمایشگاه مهندسی نفت
جایگاه سازمانی
دانشکده مهندسی شیمی گروه مهندسی نفت
مدیر آزمایشگاه
دکتر سعید صادق نژاد
شماره تماس
02182883563
تعرفه
به ازای هر نمونه مبلغ 350,000 ریال
شرایط پرداخت
100% هزینه هنگام ارایه درخواست
دستگاه مورد استفاده
pH متر | HI2030-02
سازنده دستگاه
Hanna Instruments | ایالات متحده
توضیحات دستگاه

اندازه گیری pH مواد با مشخصات زیر:

  • اندازه گیری pH در بازه 2.000 تا 12
  • رزولوشن pH در بازه 0.001
  • امکان اندازه گیری همزمان دما تا 80 درجه سانتیگراد
  • امکان ثبت اتوماتیک داده ها بر حسب زمان (حافظه)
  • اندازه گیری pH تنها نمونه های غیر پروتئینی 

ملاحظات
متقاضی محترم: توصیه می شود پیش از ثبت سفارش و تراکنش مالی، هماهنگی های لازم را با مسئول آزمایشگاه مربوطه انجام دهید. وجه پرداختی قابل استرداد نمی باشد. جهت هماهنگی با مسئول آزمایشگاه می توانید از قابلیت ارسال پیام استفاده نمایید.