ازدیاد برداشت به روش سیلاب زنی در بستر شنی

نام خدمت
ازدیاد برداشت به روش سیلاب زنی در بستر شنی
نحوه انجام
توسط آزمایشگاه
آزمایشگاه
آزمایشگاه مهندسی نفت
جایگاه سازمانی
دانشکده مهندسی شیمی گروه مهندسی نفت
مدیر آزمایشگاه
دکتر سعید صادق نژاد
شماره تماس
02182883563
تعرفه
به ازای هر پروژه مبلغ ریال
شرایط پرداخت
100% هزینه هنگام ارایه درخواست
دستگاه مورد استفاده
دستگاه سیلاب زنی بستر شنی
سازنده دستگاه
نامشخص ایران | ایران
توضیحات دستگاه

از این دستگاه برای سیلاب زنی در بستر شنی و بررسی کارایی روش های ازدیاد برداشت استفاده میشود.

شرایط کاری و مشخصات سیستم عبارتند از:

  • تزریق تا فشار 2000 پام در شرایط دمای محیط
  • طول بستر 30 سانتی متر
  • قطر بستر 2.5 سانتی متر

تجهیزات مرتبط با این دستگاه موجود در آزمایشگاه عبارتند از:

  • پمپ تزریق HPLC شرکت Flom ژاپن
  • پمپ خلا
  • ترانسفر وسل تزریق
  • بستر شنی
  • dP transmitter
  • BPR