انجام آزمون های رئولوژیکی بر روی نمونه های پلیمری

نام خدمت
انجام آزمون های رئولوژیکی بر روی نمونه های پلیمری
نحوه انجام
توسط آزمایشگاه
شرح خدمت

اندازه گیری خواص رئولوژیکی مواد پلیمری تحت روبش بسامد، زمان، دما، کرنش و نرخ برش

آزمایشگاه
آزمایشگاه رئولوژی پلیمرها
جایگاه سازمانی
دانشکده مهندسی شیمی گروه پلیمر
مدیر آزمایشگاه
نادره گلشن ابراهیمی
شماره تماس
82883949
تعرفه
به ازای هر نمونه مبلغ 1,500,000 ریال
شرایط پرداخت
100% هزینه هنگام ارایه درخواست
دستگاه مورد استفاده
رئومتر | MCR 502
سازنده دستگاه
Anton Paar | اتریش
توضیحات دستگاه

مناسب برای انداره گیری خواص رئولوژیکی پلیمرها در حالت مذاب و محلولی تحت روبش بسامد، دما، زمان،نرخ کرنش و کرنش از دمای محیط تا 450 درجه سانتی گراد

ملاحظات
متقاضی محترم: توصیه می شود پیش از ثبت سفارش و تراکنش مالی، هماهنگی های لازم را با مسئول آزمایشگاه مربوطه انجام دهید. وجه پرداختی قابل استرداد نمی باشد. جهت هماهنگی با مسئول آزمایشگاه می توانید از قابلیت ارسال پیام استفاده نمایید.