لایه نشانی - لایه نازک - اسپاترینگ

نام خدمت
لایه نشانی - لایه نازک - اسپاترینگ
نحوه انجام
توسط آزمایشگاه
شرح خدمت

تعرفه کلیه خدمات در سامانه Nopl.modares.ac.ir قابل مشاهده خواهد بود.

دانشجویان سایر دانشگاه ها شامل 20 درصد و دانشجویان دانشگاه تربیت مدرس شامل 40 درصد تخفیف می شوند.

آزمایشگاه
آزمایشگاه نانواپتوالکترونیک
جایگاه سازمانی
دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
مدیر آزمایشگاه
دکتر وحید احمدی
شماره تماس
82884906
تعرفه
توافقی
دستگاه مورد استفاده
لایه نشانی اسپاترینگ | MSS160
سازنده دستگاه
جهاد دانشگاهی شریف | ایران
توضیحات دستگاه

- لایه نشانی در فشار حدود 6 تا 10 تور

- استفاده از گاز آرگون برای ایجاد محیط پلاسما و تولید یون

- امکان تغییر ولتاژ و جریان در محیط به منظور ایجاد پلاسما

- قابلیت اندازه گیری و کنترل نرخ رشد و ضخامت لایه

ملاحظات
متقاضی محترم: توصیه می شود پیش از ثبت سفارش و تراکنش مالی، هماهنگی های لازم را با مسئول آزمایشگاه مربوطه انجام دهید. وجه پرداختی قابل استرداد نمی باشد. جهت هماهنگی با مسئول آزمایشگاه می توانید از قابلیت ارسال پیام استفاده نمایید.