لایه نشانی - لایه نازک - تبخیر حرارتی

نام خدمت
لایه نشانی - لایه نازک - تبخیر حرارتی
نحوه انجام
توسط آزمایشگاه
شرح خدمت

تعرفه کلیه خدمات در سامانه Nopl.modares.ac.ir قابل مشاهده خواهد بود.

تامین مواد اولیه بر عهده خدمات گیرنده است.

دانشجویان سایر دانشگاه ها شامل 20 درصد و دانشجویان دانشگاه تربیت مدرس شامل 40 درصد تخفیف می شوند.

آزمایشگاه
آزمایشگاه نانواپتوالکترونیک
جایگاه سازمانی
دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
مدیر آزمایشگاه
دکتر وحید احمدی
شماره تماس
82884906
تعرفه
توافقی
دستگاه مورد استفاده
لایه نشانی با تبخیر حرارتی | EVS200
سازنده دستگاه
جهاد دانشگاهی شریف | ایران
توضیحات دستگاه

لایه نشانی به روش تبخیر حرارتی در خلا ایجاد شده توسط پمپ های روتاری و دیفیوژن انجام می شود که با اعمال جریان بالا تارگت مورد نظر گرم (ذوب) و لایه نشانی آغاز می شود. لایه نشانی توسط کریستال کوارتز در حین لایه نشانی کنترل شده تا به  ضخامت مورد نظر برسیم.

ملاحظات
متقاضی محترم: توصیه می شود پیش از ثبت سفارش و تراکنش مالی، هماهنگی های لازم را با مسئول آزمایشگاه مربوطه انجام دهید. وجه پرداختی قابل استرداد نمی باشد. جهت هماهنگی با مسئول آزمایشگاه می توانید از قابلیت ارسال پیام استفاده نمایید.