طیف سنجی - جذب - عبور - بازتاب - ضخامت سنجی - شفافیت

نام خدمت
طیف سنجی - جذب - عبور - بازتاب - ضخامت سنجی - شفافیت
نحوه انجام
توسط آزمایشگاه
شرح خدمت

تعرفه کلیه خدمات در سامانه Nopl.modares.ac.ir قابل مشاهده خواهد بود.

دانشجویان سایر دانشگاه ها شامل 20 درصد و دانشجویان دانشگاه تربیت مدرس شامل 40 درصد تخفیف می شوند.

آزمایشگاه
آزمایشگاه نانواپتوالکترونیک
جایگاه سازمانی
دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
مدیر آزمایشگاه
دکتر وحید احمدی
شماره تماس
82884906
تعرفه
توافقی
دستگاه مورد استفاده
طیف سنجی UV/Visible/NIR
سازنده دستگاه
Avantes | هلند
توضیحات دستگاه

- مجهز به دستگاه های اندازه گیری طیف عبوری، جذبی و بازتابی نمونه های مایع و جامد

- اندازه گیری شدت روشنایی اندازه گیری ضخامت لایه های نازک با دقت آنگستروم

- محدوده طول موج 190 تا 900 نانومتر و 950 تا 1800 نانومتر

ملاحظات
متقاضی محترم: توصیه می شود پیش از ثبت سفارش و تراکنش مالی، هماهنگی های لازم را با مسئول آزمایشگاه مربوطه انجام دهید. وجه پرداختی قابل استرداد نمی باشد. جهت هماهنگی با مسئول آزمایشگاه می توانید از قابلیت ارسال پیام استفاده نمایید.