کوره خلاء - گاز خنثی

نام خدمت
کوره خلاء - گاز خنثی
نحوه انجام
توسط آزمایشگاه
شرح خدمت

قابلیت دمادهی تا 1200 درجه سانتی گراد تحت گاز خنثی نیتروژن یا آرگون

تعرفه کلیه خدمات در سامانه Nopl.modares.ac.ir قابل مشاهده خواهد بود.

از پذیرش نمونه های سمی معذوریم.

دانشجویان سایر دانشگاه ها شامل 20 درصد و دانشجویان دانشگاه تربیت مدرس شامل 40 درصد تخفیف می شوند.

آزمایشگاه
آزمایشگاه نانواپتوالکترونیک
جایگاه سازمانی
دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
مدیر آزمایشگاه
دکتر وحید احمدی
شماره تماس
82884906
تعرفه
توافقی
دستگاه مورد استفاده
کوره 1200 با گاز خنثی | NP200
سازنده دستگاه
آذر کوره | ایران
توضیحات دستگاه

حداکثر دما 1150 درجه سلسیوس

حداکثر دما با قابلیت تزریق گاز 900 درجه سیلسیوس

ملاحظات
متقاضی محترم: توصیه می شود پیش از ثبت سفارش و تراکنش مالی، هماهنگی های لازم را با مسئول آزمایشگاه مربوطه انجام دهید. وجه پرداختی قابل استرداد نمی باشد. جهت هماهنگی با مسئول آزمایشگاه می توانید از قابلیت ارسال پیام استفاده نمایید.