تصویربرداری - دوربین حرارتی - ترموگرافی

نام خدمت
تصویربرداری - دوربین حرارتی - ترموگرافی
نحوه انجام
توسط آزمایشگاه
شرح خدمت

محل ارائه خدمت در محیط آزمایشگاه می باشد. امکان ارائه خدمت در محیط های دیگر با تعرفه متفاوت وجود دارد.

تعرفه کلیه خدمات در سامانه Nopl.modares.ac.ir قابل مشاهده خواهد بود.

دانشجویان سایر دانشگاه ها شامل 20 درصد و دانشجویان دانشگاه تربیت مدرس شامل 40 درصد تخفیف می شوند.

آزمایشگاه
آزمایشگاه نانواپتوالکترونیک
جایگاه سازمانی
دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
مدیر آزمایشگاه
دکتر وحید احمدی
شماره تماس
82884906
تعرفه
توافقی
دستگاه مورد استفاده
دوربین ترموگرافی | P200
سازنده دستگاه
Olip | انگلیس
توضیحات دستگاه
ملاحظات
متقاضی محترم: توصیه می شود پیش از ثبت سفارش و تراکنش مالی، هماهنگی های لازم را با مسئول آزمایشگاه مربوطه انجام دهید. وجه پرداختی قابل استرداد نمی باشد. جهت هماهنگی با مسئول آزمایشگاه می توانید از قابلیت ارسال پیام استفاده نمایید.