سانتریفیوژ

نام خدمت
سانتریفیوژ
نحوه انجام
توسط آزمایشگاه
شرح خدمت

تعرفه خدمات به ازای هر 15دقیقه 300.000 ریال می باشد.

حداکثر دور 10000

دانشجویان سایر دانشگاه ها شامل 20 درصد و دانشجویان دانشگاه تربیت مدرس شامل 40 درصد تخفیف می شوند.

آزمایشگاه
آزمایشگاه نانواپتوالکترونیک
جایگاه سازمانی
دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
مدیر آزمایشگاه
دکتر وحید احمدی
شماره تماس
82884906
تعرفه
توافقی
دستگاه مورد استفاده
سانتريفيوژ
سازنده دستگاه
Hettich | آلمان
توضیحات دستگاه

- حداکثر دور چرخش  10000 دور بر دقیقه

- امکان قرار دادن 6 فالکون 15 یا 50 میلی لیتر بصورت همزمان

ملاحظات
متقاضی محترم: توصیه می شود پیش از ثبت سفارش و تراکنش مالی، هماهنگی های لازم را با مسئول آزمایشگاه مربوطه انجام دهید. وجه پرداختی قابل استرداد نمی باشد. جهت هماهنگی با مسئول آزمایشگاه می توانید از قابلیت ارسال پیام استفاده نمایید.