محاسبه درصد مواد فرار نمونه(L.O.I)

نام خدمت
محاسبه درصد مواد فرار نمونه(L.O.I)
نحوه انجام
توسط آزمایشگاه
شرح خدمت

در محاسبات درصد عناصر با قرار دادن L.O.I در جدول، کل درصد را به عدد صد٪ می‌رسانیم.

آزمایشگاه
آزمایشگاه اشعه ایکس
جایگاه سازمانی
دانشکده علوم پایه گروه زمین شناسی
مدیر آزمایشگاه
رییس بخش زمین شناسی
شماره تماس
82883426 - 82883427
تعرفه
به ازای هر نمونه مبلغ 250,000 ریال
شرایط پرداخت
100% هزینه هنگام ارایه درخواست
دستگاه مورد استفاده
کوره | -
سازنده دستگاه
Memmert | آلمان
توضیحات دستگاه

پس از توزین مواد مورد آنالیز، نمونه‌ها به مدت یک ساعت در دمای 950 درجه سانتیگراد در کوره قرار داده می‌شوند و پس از سرد شدن مجددا توزین شده و اختلاف وزن محاسبه شده بصورت درصد بیان می‌شود.

ملاحظات
متقاضی محترم: توصیه می شود پیش از ثبت سفارش و تراکنش مالی، هماهنگی های لازم را با مسئول آزمایشگاه مربوطه انجام دهید. وجه پرداختی قابل استرداد نمی باشد. جهت هماهنگی با مسئول آزمایشگاه می توانید از قابلیت ارسال پیام استفاده نمایید.