تعیین اندازه ذرات از 1/. نانومتر تا 10 میکرومتر بهمراه تعیین بار سطحی نانوذرات یا ذره مورد نظر (پتانسیل زتا)

نام خدمت
تعیین اندازه ذرات از 1/. نانومتر تا 10 میکرومتر بهمراه تعیین بار سطحی نانوذرات یا ذره مورد نظر (پتانسیل زتا)
نحوه انجام
توسط آزمایشگاه
شرح خدمت

.نمونه ها به صورت محلول در غلظت های پایین تهیه شوند.

حجم نمونه ها برای سایز از 200 میکرولیتر تا 1 میلی لیتر.

نمونه برای زتا پتانسیل یا سایز به همراه زتا پتانسیل ا میلی لیتر نیاز است. 

آزمایشگاه
آزمایشگاه بیولومینسانس
جایگاه سازمانی
دانشکده علوم زیستی گروه بیوشیمی
مدیر آزمایشگاه
دکتر سامان حسینخانی
شماره تماس
82884483
تعرفه
به ازای هر روز مبلغ 1,500,000 ریال
شرایط پرداخت
100% هزینه هنگام ارایه درخواست
ملاحظات
متقاضی محترم: توصیه می شود پیش از ثبت سفارش و تراکنش مالی، هماهنگی های لازم را با مسئول آزمایشگاه مربوطه انجام دهید. وجه پرداختی قابل استرداد نمی باشد. جهت هماهنگی با مسئول آزمایشگاه می توانید از قابلیت ارسال پیام استفاده نمایید.