شناسایی مواد و قطعات آلی (به ویژه پلیمری) با آزمونهای شناسایی مقدماتی

نام خدمت
شناسایی مواد و قطعات آلی (به ویژه پلیمری) با آزمونهای شناسایی مقدماتی
نحوه انجام
توسط آزمایشگاه
شرح خدمت

شناسایی مقدماتی مواد و قطعات پلیمری با آزمونهای حلالیت، چگالی، شعله و پیرولیز

آزمایشگاه
آزمایشگاه مهندسی واکنش‌های پلیمر
جایگاه سازمانی
دانشکده مهندسی شیمی گروه مهندسی فرایندهای پلیمریزاسیون
مدیر آزمایشگاه
دکتر مهدی عبداللهی
شماره تماس
82884959
تعرفه
توافقی
ملاحظات
متقاضی محترم: توصیه می شود پیش از ثبت سفارش و تراکنش مالی، هماهنگی های لازم را با مسئول آزمایشگاه مربوطه انجام دهید. وجه پرداختی قابل استرداد نمی باشد. جهت هماهنگی با مسئول آزمایشگاه می توانید از قابلیت ارسال پیام استفاده نمایید.