توزین مواد با دقت سه رقم اعشار

نام خدمت
توزین مواد با دقت سه رقم اعشار
نحوه انجام
توسط آزمایشگاه
شرح خدمت

توزین مواد با دقت سه رقم اعشار

آزمایشگاه
آزمایشگاه مهندسی واکنش‌های پلیمر
جایگاه سازمانی
دانشکده مهندسی شیمی گروه مهندسی فرایندهای پلیمریزاسیون
مدیر آزمایشگاه
دکتر مهدی عبداللهی
شماره تماس
82884959
تعرفه
به ازای هر نمونه مبلغ 10,000 ریال
شرایط پرداخت
100% هزینه هنگام ارایه درخواست
دستگاه مورد استفاده
ترازوی آزمایشگاهی
سازنده دستگاه
Bel | ایتالیا
توضیحات دستگاه

ترازو با دقت سه رقم اعشار

ملاحظات
متقاضی محترم: توصیه می شود پیش از ثبت سفارش و تراکنش مالی، هماهنگی های لازم را با مسئول آزمایشگاه مربوطه انجام دهید. وجه پرداختی قابل استرداد نمی باشد. جهت هماهنگی با مسئول آزمایشگاه می توانید از قابلیت ارسال پیام استفاده نمایید.