اندازه گیری هدایت محلول ها

نام خدمت
اندازه گیری هدایت محلول ها
نحوه انجام
توسط آزمایشگاه
شرح خدمت

قابل استفاده در اندازه گیری هدایت محلولها و تیتراسیون هدایت سنجی محلول‌ها

آزمایشگاه
آزمایشگاه مهندسی واکنش‌های پلیمر
جایگاه سازمانی
دانشکده مهندسی شیمی گروه مهندسی فرایندهای پلیمریزاسیون
مدیر آزمایشگاه
دکتر مهدی عبداللهی
شماره تماس
82884959
تعرفه
به ازای هر دفعه مبلغ 1,000,000 ریال
شرایط پرداخت
100% هزینه هنگام ارایه درخواست
دستگاه مورد استفاده
هدایت سنج مایعات
سازنده دستگاه
wisd | کره جنوبی
توضیحات دستگاه

قابل استفاده در اندازه گیری هدایت محلولها و تیتراسیون هدایت سنجی محلول‌ها

ملاحظات
متقاضی محترم: توصیه می شود پیش از ثبت سفارش و تراکنش مالی، هماهنگی های لازم را با مسئول آزمایشگاه مربوطه انجام دهید. وجه پرداختی قابل استرداد نمی باشد. جهت هماهنگی با مسئول آزمایشگاه می توانید از قابلیت ارسال پیام استفاده نمایید.