ارائه خدمات در حوزه های: 1. آموزش زبان 2. آواشناسی 3. زبان شناسی رایانشی 4. زبان شناسی پیکره ای

نام خدمت
ارائه خدمات در حوزه های: 1. آموزش زبان 2. آواشناسی 3. زبان شناسی رایانشی 4. زبان شناسی پیکره ای
نحوه انجام
توسط آزمایشگاه
شرح خدمت

1. رایانه ، هدست ها و تلویزیون مناسب جهت آموزش در حوزه های آواشناسی آموزشی، رایانه و نقش آن در تحقیقات و آموزش زبان روسی، زبان روسی پیشرفته، اصول و روش تدریس در آموزش زبانهای خارجی و  نرم افزارهای پرات و آنت کونک به ترتیب مناسب برای تحلیل آکوستیکی و تحلیل پیکره  
2. ارائه خدمات جهت برگزاری دوره های آموزشی آزاد 
3. ارائه خدمات در جهت انجام تحقیقات در راستای تولید نرم افزارهای آموزش زبان روسی 

آزمایشگاه
آزمایشگاه زبان روسی
جایگاه سازمانی
دانشکده علوم انسانی گروه زبان روسی
مدیر آزمایشگاه
دکتر محبوبه علیاری شوره دلی
شماره تماس
82883665
تعرفه
توافقی
ملاحظات
متقاضی محترم: توصیه می شود پیش از ثبت سفارش و تراکنش مالی، هماهنگی های لازم را با مسئول آزمایشگاه مربوطه انجام دهید. وجه پرداختی قابل استرداد نمی باشد. جهت هماهنگی با مسئول آزمایشگاه می توانید از قابلیت ارسال پیام استفاده نمایید.