اختلاط مکانیکی

نام خدمت
اختلاط مکانیکی
نحوه انجام
توسط آزمایشگاه
شرح خدمت

هم زدن محلول ها و  سوسپانسیون ها با دور بالا

آزمایشگاه
آزمایشگاه مهندسی بافت و دارورسانی
جایگاه سازمانی
دانشکده مهندسی شیمی گروه زیست پزشکی
مدیر آزمایشگاه
دکتر سمیره هاشمی نجف آبادی
شماره تماس
82885029
تعرفه
به ازای هر ده دقیقه مبلغ 60,000 ریال
شرایط پرداخت
100% هزینه هنگام ارایه درخواست
دستگاه مورد استفاده
همزن مکانیکی دور بالا | HS30D
سازنده دستگاه
DAIHAN scientific | کره جنوبی
توضیحات دستگاه

حداکثر دور 3000 rpm

ملاحظات
متقاضی محترم: توصیه می شود پیش از ثبت سفارش و تراکنش مالی، هماهنگی های لازم را با مسئول آزمایشگاه مربوطه انجام دهید. وجه پرداختی قابل استرداد نمی باشد. جهت هماهنگی با مسئول آزمایشگاه می توانید از قابلیت ارسال پیام استفاده نمایید.